Analytisk mekanik

Lärosäte
Umeå universitet
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,19 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
67%
Ort
Umeå
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Univ: För tillträde till kursen krävs Fysikens matematiska metoder 15 hp (eller Differentialekvationer 7,5 hp och Flervariabelanalys 7,5 hp) samt Klassisk mekanik 9 hp.
Anmälningskod
umu-53102
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Kvantfältteori II

Lärosäte
Umeå universitet
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Umeå
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Univ: Tidigare högskolestudier om minst 90 högskolepoäng inklusive Kvantfältteori I, 7,5 hp, eller motsvarande. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.
Anmälningskod
umu-53128
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se