Analytisk mekanik

Lärosäte
Umeå universitet
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,19 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
67%
Ort
Umeå
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Univ: För tillträde till kursen krävs Fysikens matematiska metoder 15 hp (eller Differentialekvationer 7,5 hp och Flervariabelanalys 7,5 hp) samt Klassisk mekanik 9 hp.
Anmälningskod
umu-53102
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se