Concept Art

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
HT 2019 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Gotland
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
7,5 hp inom områdena gestaltning/grafisk design, interaktiva medier eller kultur och media
Anmälningskod
uu-54821
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Beslutsfattande inom medieteknik

Lärosäte
Malmö universitet
Start
HT 2019 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,12 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Malmö
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Kandidatexamen i Medieteknik eller motsvarande. Exempel på relevanta examina inkluderar, men är inte begränsade till: datavetenskap, informatik, informationssystem, människa-datorinteraktion, interaktionsdesign, media/IT management, spelutveckling, media och kommunikationsvetenskap och digitala kulturstudier. Examen måste vara på minst 180 hp. Motsvarande Engelska 6/Engelska B från svensk gymnasieskola.
Anmälningskod
mau-98132
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se