Finska A2

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
15.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Distans
Studietakt
50%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Finska A1, 15 hp
Anmälningskod
uu-08005
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se