Generaliserade Linjära Modeller

Lärosäte
Högskolan Dalarna
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Borlänge
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Kandidatexamen samt 30 högskolepoäng i matematik och/eller statistik eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod
hda-H2ZUB
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Försöksplanering

Lärosäte
Luleå tekniska universitet
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Luleå
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Kvalitetsutveckling, grundkurs (t ex K0001N), Matematisk statistik (t ex S0001M) eller motsvarande kurser. Minst 120 hp på grundläggande nivå inom teknik/naturvetenskap.
Anmälningskod
ltu-40061
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se