Generaliserade Linjära Modeller

Lärosäte
Högskolan Dalarna
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Borlänge
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Kandidatexamen samt 30 högskolepoäng i matematik och/eller statistik eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod
hda-H2ZUB
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se