Analytiska verktyg i miljövetenskap

Lärosäte
Södertörns högskola
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,12 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Huddinge
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i miljövetenskap, biovetenskaper, statsvetenskap, sociologi, internationell hälsa, medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs gymnasiekurs Engelska B eller motsvarande.
Anmälningskod
sh-44002
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se