Modern slavisk språkvetenskap

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
25%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Uppfyllt kraven för kandidatexamen i antingen polska, ryska, serbiska/kroatiska/bosniska eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.
Anmälningskod
uu-08630
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Bulgariska C1

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
30.0hp
(1 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Distans
Studietakt
50%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Minst 22,5 hp från Bulgariska B
Anmälningskod
uu-58701
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se