Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram

Lärosäte
Högskolan Väst
Start
Tillfälle 1
HT 2019 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Antal HP
60.0hp
(2 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
Distans
Tillfälle 2
Distans
Studietakt
Tillfälle 1
50%
Tillfälle 2
50%
Ort
Tillfälle 1
Trollhättan
Tillfälle 2
Trollhättan
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Tillfälle 1
Magisterexamen
Tillfälle 2
Magisterexamen
Nivå
Tillfälle 1
program, Endast avancerad
Tillfälle 2
program, Endast avancerad
Behörighet
Tillfälle 1
Lärarexamen om minst 180 hp eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp, eller filosofie kandidatexamen med samhälls- eller beteendevetenskapligt huvudområde, t.ex. socialt arbete och socialpedagogik, psykologi, pedagogik, sociologi, kulturvetenskap och folkhälsovetenskap eller motsvarande samt engelska B, Engelska 6 eller motsvarande samt svenska 3.
Tillfälle 2
Lärarexamen om minst 180 hp (varav ett självständigt arbete på kandidatnivå eller motsvarande om minst 15 hp), eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp (varav ett självständigt arbete på kandidatnivå eller motsvarande om minst 15 hp), eller filosofie kandidatexamen med samhälls- eller beteendevetenskapligt huvudområde (t.ex. socialt arbete och socialpedagogik, psykologi, pedagogik, sociologi, kulturvetenskap, omvårdnad och folkhälsovetenskap).
Anmälningskod
Tillfälle 1
hv-98367
Tillfälle 2
hv-91376
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2

Catholic Social Teaching

Lärosäte
Newmaninstitutet
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
Distans
Studietakt
50%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Anmälningskod
nmi-D0239
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se