Astrofysik - testverktyg för fysikens teorier

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
5.0hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
33%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
120 hp med kvantfysik/kvantmekanik.
Anmälningskod
uu-63067
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Astronomi, orienteringskurs

Lärosäte
Linnéuniversitetet
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 1
Tillfälle 2
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
Distans
Studietakt
Tillfälle 1
25%
Tillfälle 2
25%
Ort
Tillfälle 1
Kalmar
Tillfälle 2
Kalmar
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet
Anmälningskod
Tillfälle 1
lnu-03920
Tillfälle 2
lnu-03927
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2