Att skriva in sig i byggnaden: Arkitektur, beställare, identitet

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Distans
Studietakt
50%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Anmälningskod
uu-01750
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se