Digital research och faktagranskning

Lärosäte
Södertörns högskola
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
25%
Ort
Huddinge
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet samt dokumenterad yrkesverksamhet som journalist motsvarande minst två år på heltid.
Anmälningskod
sh-43100
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Internationellt magisterprogram i journalistik

Lärosäte
Södertörns högskola
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
60.0hp
(1 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Huddinge
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Magisterexamen
Nivå
program, Endast avancerad
Behörighet
Filosofie kandidatexamen i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne. Dessutom gymnasiekurs Eng B eller motsvarande
Anmälningskod
sh-43894
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se