Naval Architecture and Ocean Engineering, Msc Progr

Lärosäte
Chalmers tekniska högskola
Start
HT 2020 period 1
Antal HP
120.0hp
(2 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Göteborg
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Masterexamen
Nivå
program, Endast avancerad
Behörighet
Anmälningskod
cth-31009
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se