Programmering, bryggningskurs

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
10.0hp
(0,51 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
33%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
150 hp inom teknik/naturvetenskap. Datorvana och vissa programmeringskunskaper är nödvändiga, t.ex. en programmeringskurs.
Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
Anmälningskod
uu-12008
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lärosäte
Lunds universitet
Start
HT 2020 period 1
Antal HP
180.0hp
(3 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Lund
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Kandidatexamen
Nivå
program, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Grundläggande behörighet + Biologi 1, Fysik 1, Kemi 1, Matematik 4 eller Biologi 2, Fysik 2, Matematik 4 eller Biologi 2, Kemi 2, Matematik4 eller Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13).
Anmälningskod
lu-80202
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se