Arkitektur och genus: Uppsats

Lärosäte
Kungl. Tekniska högskolan
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
25%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Anmälningskod
kth-20010
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se