Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv

Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
15.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Distans
Studietakt
50%
Ort
Lomma
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Anmälningskod
slu-30215
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se