3D-printning och bioprintning inom livsvetenskaperna

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
5.0hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
33%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
180 hp inklusive minst 90 hp biomedicin, medicinsk vetenskap, eller biologi, alternativt 60 hp biologi samt 30 hp kemi, teknik eller geovetenskap, alternativt motsvarande utbildning. För behörighet krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.
Anmälningskod
uu-94101
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se