Det kritiska tänkandets praktik

Lärosäte
Göteborgs universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
15.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Göteborg
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression i något ämne där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Godkänt resultat från LIR201, Humanioras historia, identitet och praxis (15 hp) rekommenderas, men är inget krav. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Utöver detta krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.
Anmälningskod
gu-24654
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se