Ergonomi och kognition

Lärosäte
Luleå tekniska universitet
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Luleå
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet samt D0030A Design: Process och metod
Anmälningskod
ltu-40040
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se