Examensarbete för magisterexamen i audiologi

Lärosäte
Karolinska institutet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
30.0hp
(2 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
25%
Ort
Huddinge
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Audionomexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet audiologi. Därtill krävs 30 hp i avslutade kurser. Av dessa 30 hp ska: -  minst 15 hp vara på avancerad nivå - minst 7,5 hp vara inom vetenskaplig teori och metod på avancerad nivå. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Anmälningskod
ki-61005
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Hörselvetenskap, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård

Lärosäte
Örebro universitet
Start
HT 2019 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Örebro
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i hörselvetenskap, där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.
Anmälningskod
oru-H7051
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se