Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi

Lärosäte
Karolinska institutet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
25%
Ort
Huddinge
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Logopedexamen eller audionomexamen om minst 180 hp. Alternativt kandidatexamen i audiologi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Anmälningskod
ki-61014
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se