Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities

Lärosäte
Umeå universitet
Start
Tillfälle 1
VT 2021 period 2
Tillfälle 2
VT 2020 period 2
Tillfälle 3
VT 2020 period 2
Tillfälle 4
VT 2020 period 2
Tillfälle 5
VT 2020 period 2
Antal HP
15.0hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Tillfälle 3
Distans
Tillfälle 4
På plats
Tillfälle 5
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Tillfälle 3
100%
Tillfälle 4
100%
Tillfälle 5
100%
Ort
Tillfälle 1
Umeå
Tillfälle 2
Umeå
Tillfälle 3
Umeå
Tillfälle 4
Umeå
Tillfälle 5
Umeå
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast avancerad
Tillfälle 2
kurs, Endast avancerad
Tillfälle 3
kurs, Endast avancerad
Tillfälle 4
kurs, Endast avancerad
Tillfälle 5
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Tillfälle 1
Univ: Minst 90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete, alternativt minst 120 hp. Dessutom krävs En A/5.
Tillfälle 2
Univ: Minst 90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete, alternativt minst 120 hp. Dessutom krävs En A/5.
Tillfälle 3
Univ: Minst 90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete, alternativt minst 120 hp. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.
Tillfälle 4
Univ: Minst 90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete, alternativt minst 120 hp. Dessutom krävs En A/5.
Tillfälle 5
Univ: Minst 90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete, alternativt minst 120 hp. Dessutom krävs En A/5.
Anmälningskod
Tillfälle 1
umu-F2910
Tillfälle 2
umu-29102
Tillfälle 3
umu-29121
Tillfälle 4
umu-F2942
Tillfälle 5
umu-A2990
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Tillfälle 4
Tillfälle 5
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Tillfälle 4
Tillfälle 5

Feministisk kunskapsproduktion, akademiskt skrivande och tvärvetenskapliga forskningsmetoder

Lärosäte
Umeå universitet
Start
HT 2019 period 2
Antal HP
15.0hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Umeå
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Univ:90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete, alternativt minst 120 hp. Dessutom En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Anmälningskod
umu-29007
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Franska. Självbiografisk litteraturteori

Lärosäte
Linnéuniversitetet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Franska
Studieform
Distans
Studietakt
25%
Ort
Växjö
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Franska 1-90 hp där ett examensarbete på minst 15 hp inom fransk litteraturvetenskap ingår, eller motsvarande
Anmälningskod
lnu-03966
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se