Franska. Självbiografisk litteraturteori

Lärosäte
Linnéuniversitetet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Franska
Studieform
Distans
Studietakt
25%
Ort
Växjö
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Franska 1-90 hp där ett examensarbete på minst 15 hp inom fransk litteraturvetenskap ingår, eller motsvarande
Anmälningskod
lnu-03966
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se