Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap - Turism (TURA)

Lärosäte
Mittuniversitetet
Start
HT 2020 period 1
Antal HP
120.0hp
(2 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Östersund
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Masterexamen
Nivå
program, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
• Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande. • Inriktningsspecifika krav: - Idrottsvetenskap Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp inom idrottsvetenskap, fysiologi, medicin, biologi, eller motsvarande. - Socialt arbete Avlagd kandidatexamen i socialt arbete om minst 180 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp. - Turism Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom turismvetenskap, kulturgeografi eller annat samhällsvetenskapligt ämne. • Sökandes kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning, vetenskaplig kvalité och analytisk förmåga. Detta behörighetskrav bedöms utifrån en sammanvägning av: 1. personligt brev innehållande: a) kort redogörelse av vald projektinriktning (dvs vilket forskningstema/forskningsprojekt som den sökande är intresserad av) b) motivera intresset till vald projektinriktning c) beskriv meriter/erfarenheter relevanta för projektinriktningen 2. tidigare självständigt skriftligt arbete 3. intervju
Anmälningskod
miu-N4301
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Examensarbete i kulturgeografi

Lärosäte
Umeå universitet
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
15.0hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Umeå
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Univ: 60 hp Kulturgeografi eller motsvarande varav 15 hp Kulturgeografiska metoder eller motsvarande.  
Anmälningskod
umu-29195
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se