Latin: Kandidatkurs

Lärosäte
Lunds universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
30.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Lund
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande samt Latin fortsättningskurs (LATA04) eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod
lu-75431
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se