Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
180.0hp
(3 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Kandidatexamen
Nivå
program, Endast grundnivå
Behörighet
Engelska B/Engelska 6 och Samhällskunskap A/ Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.
Anmälningskod
su-21979
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Teckenspråkslingvistik I

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
15.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Teckenspråk
Studieform
Distans
Studietakt
50%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Grundläggande behörighet. Färdighet i Svenskt teckenspråk motsvarande målen för Svenskt teckenspråk IV 7,5 hp förvärvad genom studier eller på annat sätt.
Anmälningskod
su-20454
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se