Teckenspråk som nybörjarspråk I

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
HT 2020 period 1
Antal HP
30.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet.
Anmälningskod
su-20589
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
25%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet. Antagen till program inom lärarutbildningen eller på fort- eller vidareutbildning för lärare.
Anmälningskod
su-20479
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se