Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap

Lärosäte
Högskolan Kristianstad
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 1
Tillfälle 2
VT 2020 period 1
Antal HP
60.0hp
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
Tillfälle 1
Distans
Tillfälle 2
Distans
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
50%
Ort
Tillfälle 1
Kristianstad
Tillfälle 2
Kristianstad
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Tillfälle 1
Magisterexamen
Tillfälle 2
Magisterexamen
Nivå
Tillfälle 1
program, Endast avancerad
Tillfälle 2
program, Endast avancerad
Behörighet
Kandidatexamen 180 hp med relevans för huvudområdet mat- och måltidsvetenskap samt Engelska B/ Engelska 6 eller motsvarande
Anmälningskod
Tillfälle 1
hkr-08377
Tillfälle 2
hkr-08378
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2

Verksamhetsförlagd utbildning I, Mat och måltid

Lärosäte
Högskolan Kristianstad
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
Distans
Studietakt
25%
Ort
Kristianstad
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet samt godkänd på kurser motsvarande 40 hp inom Mat och Måltidskunskap/Mat och Måltidsvetenskap eller motsvarande
Anmälningskod
hkr-27642
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Måltidskunskap och värdskap, Måltidskulturen i samhället

Lärosäte
Örebro universitet
Start
HT 2019 period 2
Antal HP
15.0hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Hällefors
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
60 högskolepoäng i måltidskunskap och värdskap alternativt i samhällsvetenskap, humaniora, medicin eller naturvetenskap.
Anmälningskod
oru-H6001
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se