Skogens affärsmöjligheter

Lärosäte
Linnéuniversitetet
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 2
Tillfälle 2
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
Distans
Tillfälle 2
Distans
Studietakt
Tillfälle 1
50%
Tillfälle 2
25%
Ort
Tillfälle 1
Växjö
Tillfälle 2
Växjö
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
1TS015 Skogsföretagets ekonomi 7,5 hp eller motsvarande
Anmälningskod
Tillfälle 1
lnu-03644
Tillfälle 2
lnu-03645
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2

Skogsföretagets ekonomi

Lärosäte
Linnéuniversitetet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Distans
Studietakt
25%
Ort
Växjö
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Grundläggande behörighet. 1TS151 Grundkurs i skogsbruk 15 hp eller 1TS152 Hållbart familjeskogsbruk I 7,5 hp och 1TS153 Hållbart familjeskogsbruk, 7,5 hp II eller motsvarande.
Anmälningskod
lnu-03610
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Skogsföretagets ekonomi och juridik

Lärosäte
Linnéuniversitetet
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Distans
Studietakt
50%
Ort
Växjö
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Grundläggande behörighet. 1TS151 Grundkurs i skogsbruk 15 hp eller 1TS152 Hållbart familjeskogsbruk I 7,5 hp och 1TS153 Hållbart familjeskogsbruk, 7,5 hp II eller 1TS154 Hållbart familjeskogsbruk I+II eller 1TS141 Grundkurs i skogsskötsel 7.5 hp och 1TS110 Ekologi och miljö i skogsbruket 7,5 hp eller motsvarande.
Anmälningskod
lnu-03731
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se