Lantbruk och djurskydd

Lärosäte
Umeå universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,12 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Umeå
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Univ: Kurserna Miljöeffekter 11,5 hp, Luft och buller 7,5 hp, Hälsoeffekter 11 hp, och Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete 15 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod
umu-59003
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Skogligt basår för blivande skogsmästare Uppsala

Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
60.0hp
(1 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
program, förutbildning
Behörighet
Anmälningskod
slu-11005
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se