Dina val (2 träffar)

Rensa alla val
Inriktning x Lant- och skogsbruk
Studieort x Umeå
Utbildningsspråk x Engelska
Utbildning Högskolepoäng Studietakt Språk Jämför utbildningar
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
120.0 hp
(2 år)
100% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Studieform
På plats
Studietakt
100%
Språk
Engelska
Ort
Umeå
Utbildningsnivå
program, Endast avancerad
Start
HT 2022 period 1
Examen
Masterexamen
Behörighet
Anmälningskod
slu-81069 Till antagning.se
Sveriges lantbruksuniversitet
Lägg till jämförelse
120.0 hp
(2 år)
100% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Studieform
På plats
Studietakt
100%
Språk
Engelska
Ort
Umeå
Utbildningsnivå
program, Endast avancerad
Start
HT 2023 period 1
Examen
Masterexamen
Behörighet
För att bli antagen till mastersprogrammet Skogens ekologi och hållbara skötsel, grundläggande behörighet: examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examensärskild behörighet: fördjupning på 60 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden:- Skogsvetenskap- Skogshushållning- Biologi- Naturresursförvaltning- Miljövetenskap- Markvetenskap- NaturgeografiDessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6.Betygskrav: I ovanstående kurs krävs lägst betyget Godkänd.Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå från ett svenskt lärosäte omfattande 180 högskolepoäng. För sökande från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.Programmet ges på engelska. För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.
Anmälningskod
slu-81069 Till antagning.se