Polska II A

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
15.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Polska I, 30 hp
Anmälningskod
su-25947
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Polska C

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
30.0hp
(1 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Distans
Studietakt
50%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Polska I, Polska II och minst 22,5 hp från Polska B
Anmälningskod
uu-58709
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och väst

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
25%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Kandidatkurs i slaviska språk (inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng), Engelska 6 och Svenska 3.
Anmälningskod
su-25979
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se