Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och väst

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
25%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Kandidatkurs i slaviska språk (inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng), Engelska 6 och Svenska 3.
Anmälningskod
su-25979
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

De slaviska standardspråkens historia

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Distans
Studietakt
25%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Uppfyllda krav för kandidatexamen alternativt 120 hp inklusive självständigt arbete.
Anmälningskod
uu-58631
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se