Modern slavisk språkvetenskap

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
25%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Uppfyllt kraven för kandidatexamen i antingen polska, ryska, serbiska/kroatiska/bosniska eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.
Anmälningskod
uu-08630
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Examensarbete i slaviska språk F (master)

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 1
Tillfälle 2
VT 2020 period 1
Tillfälle 3
VT 2020 period 1
Tillfälle 4
HT 2019 period 1
Tillfälle 5
HT 2019 period 1
Tillfälle 6
HT 2019 period 1
Antal HP
30.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
Distans
Tillfälle 2
På plats
Tillfälle 3
Distans
Tillfälle 4
Distans
Tillfälle 5
Distans
Tillfälle 6
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Tillfälle 3
100%
Tillfälle 4
100%
Tillfälle 5
100%
Tillfälle 6
100%
Ort
Tillfälle 1
Uppsala
Tillfälle 2
Uppsala
Tillfälle 3
Uppsala
Tillfälle 4
Uppsala
Tillfälle 5
Uppsala
Tillfälle 6
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast avancerad
Tillfälle 2
kurs, Endast avancerad
Tillfälle 3
kurs, Endast avancerad
Tillfälle 4
kurs, Endast avancerad
Tillfälle 5
kurs, Endast avancerad
Tillfälle 6
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Minst 22,5 hp slaviska språk på avancerad nivå.
Anmälningskod
Tillfälle 1
uu-08626
Tillfälle 2
uu-08619
Tillfälle 3
uu-08625
Tillfälle 4
uu-58626
Tillfälle 5
uu-58625
Tillfälle 6
uu-58619
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Tillfälle 4
Tillfälle 5
Tillfälle 6
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Tillfälle 4
Tillfälle 5
Tillfälle 6

Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och väst

Lärosäte
Stockholms universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
25%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Kandidatkurs i slaviska språk (inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng), Engelska 6 och Svenska 3.
Anmälningskod
su-25979
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se