Akademiskt skrivande med fördjupad teori och metod

Lärosäte
Linköpings universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
10.0hp
(0,67 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
25%
Ort
Linköping
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Engelska, grundkurs, 30 hp, med minst 22.5 hp godkända.
Anmälningskod
liu-43155
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se