Akademiskt skrivande med fördjupad teori och metod

Lärosäte
Linköpings universitet
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Antal HP
10.0hp
(0,67 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
25%
Tillfälle 2
25%
Ort
Tillfälle 1
Linköping
Tillfälle 2
Linköping
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Tillfälle 1
Engelska, grundkurs, 30 hp, med minst 22.5 hp godkända.
Tillfälle 2
Grundläggande behörighet på grundnivå. Engelska, grundkurs, 30 hp, med minst 22.5 hp godkända, varav två språkfärdighetsprov.
Anmälningskod
Tillfälle 1
liu-43155
Tillfälle 2
liu-43150
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2