Akademiskt skrivande på engelska

Lärosäte
Karlstads universitet
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 1
Tillfälle 2
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
Distans
Studietakt
Tillfälle 1
50%
Tillfälle 2
50%
Ort
Tillfälle 1
Karlstad
Tillfälle 2
Karlstad
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
ENGA33 Akademisk engelska (7.5 hp) eller 30 hp inom huvudområdet engelska. Motsvarandebedömning kan göras.
Anmälningskod
Tillfälle 1
kau-34897
Tillfälle 2
kau-34898
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2

Akademiskt skrivande med fördjupad teori och metod

Lärosäte
Linköpings universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
10.0hp
(0,67 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
25%
Ort
Linköping
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Engelska, grundkurs, 30 hp, med minst 22.5 hp godkända.
Anmälningskod
liu-43155
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Amerikansk politik II

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,12 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Amerikansk politik, 7,5 hp, eller 30 hp inom humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.
Anmälningskod
uu-05073
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se