Att skriva historia. Frågor, metoder, tolkningar

Lärosäte
Göteborgs universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Göteborg
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Studier motsvarande 60 hp inom något samhällsvetenskapligt eller historiskt ämne/huvudområde.
Anmälningskod
gu-28021
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se