Arbetsterapeutprogrammet

Lärosäte
Jönköping University
Start
Tillfälle 1
HT 2020 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Antal HP
180.0hp
(3 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Jönköping
Tillfälle 2
Jönköping
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Tillfälle 1
Arbetsterapeutexamen, Kandidatexamen
Tillfälle 2
Arbetsterapeutexamen, Kandidatexamen
Nivå
Tillfälle 1
program, Endast grundnivå
Tillfälle 2
program, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
Anmälningskod
Tillfälle 1
hj-52344
Tillfälle 2
hj-52344
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2

Arbetsterapeutprogrammet

Lärosäte
Örebro universitet
Start
Tillfälle 1
VT 2021 period 1
Tillfälle 2
HT 2020 period 1
Tillfälle 3
VT 2020 period 1
Tillfälle 4
HT 2019 period 1
Antal HP
180.0hp
(3 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Tillfälle 3
På plats
Tillfälle 4
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Tillfälle 3
100%
Tillfälle 4
100%
Ort
Tillfälle 1
Örebro
Tillfälle 2
Örebro
Tillfälle 3
Örebro
Tillfälle 4
Örebro
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Tillfälle 1
Arbetsterapeutexamen, Kandidatexamen
Tillfälle 2
Arbetsterapeutexamen, Kandidatexamen
Tillfälle 3
Arbetsterapeutexamen, Kandidatexamen
Tillfälle 4
Arbetsterapeutexamen, Kandidatexamen
Nivå
Tillfälle 1
program, Endast grundnivå
Tillfälle 2
program, Endast grundnivå
Tillfälle 3
program, Endast grundnivå
Tillfälle 4
program, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
Anmälningskod
Tillfälle 1
oru-79017
Tillfälle 2
oru-79009
Tillfälle 3
oru-79917
Tillfälle 4
oru-79909
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Tillfälle 4
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Tillfälle 4

Arbetsterapeutprogrammet

Lärosäte
Lunds universitet
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Antal HP
180.0hp
(3 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Lund
Tillfälle 2
Lund
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Tillfälle 1
Arbetsterapeutexamen
Tillfälle 2
Arbetsterapeutexamen
Nivå
Tillfälle 1
program, Endast grundnivå
Tillfälle 2
program, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2/Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/1b1+1b2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B/Biologi A+Kemi A+Fysik A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16/A14)
Anmälningskod
Tillfälle 1
lu-81500
Tillfälle 2
lu-80500
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2