Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling

Lärosäte
Örebro universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
60.0hp
(1 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Örebro
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Magisterexamen
Nivå
program, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav successiv fördjupning om 90 högskolepoäng i något av huvudområdena kulturgeografi, sociologi, statskunskap, historia, genusvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.
Anmälningskod
oru-19923
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
180.0hp
(3 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Gotland
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Kandidatexamen
Nivå
program, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Anmälningskod
uu-P2252
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi

Lärosäte
Södertörns högskola
Start
Tillfälle 1
HT 2020 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Antal HP
120.0hp
(2 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Huddinge
Tillfälle 2
Huddinge
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Tillfälle 1
Masterexamen
Tillfälle 2
Masterexamen
Nivå
Tillfälle 1
program, Endast avancerad
Tillfälle 2
program, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Engelska B och Sv B/Sv2 B eller motsvarande
Anmälningskod
Tillfälle 1
sh-43937
Tillfälle 2
sh-43861
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2