Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling

Lärosäte
Örebro universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
60.0hp
(1 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Örebro
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Magisterexamen
Nivå
program, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav successiv fördjupning om 90 högskolepoäng i något av huvudområdena kulturgeografi, sociologi, statskunskap, historia, genusvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.
Anmälningskod
oru-19923
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se