Civilekonomprogrammet

Lärosäte
Jönköping University
Start
Tillfälle 1
HT 2020 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Antal HP
240.0hp
(4 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Jönköping
Tillfälle 2
Jönköping
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Tillfälle 1
Civilekonomexamen
Tillfälle 2
Civilekonomexamen
Nivå
Tillfälle 1
program, Endast grundnivå
Tillfälle 2
program, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Matematik C, Samhällskunskap A och Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B.
Anmälningskod
Tillfälle 1
hj-52036
Tillfälle 2
hj-52036
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2

Civilekonomprogrammet

Lärosäte
Örebro universitet
Start
Tillfälle 1
VT 2021 period 1
Tillfälle 2
HT 2020 period 1
Tillfälle 3
VT 2020 period 1
Tillfälle 4
HT 2019 period 1
Antal HP
240.0hp
(4 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Tillfälle 3
På plats
Tillfälle 4
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Tillfälle 3
100%
Tillfälle 4
100%
Ort
Tillfälle 1
Örebro
Tillfälle 2
Örebro
Tillfälle 3
Örebro
Tillfälle 4
Örebro
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Tillfälle 1
Civilekonomexamen
Tillfälle 2
Civilekonomexamen
Tillfälle 3
Civilekonomexamen
Tillfälle 4
Civilekonomexamen
Nivå
Tillfälle 1
program, Endast grundnivå
Tillfälle 2
program, Endast grundnivå
Tillfälle 3
program, Endast grundnivå
Tillfälle 4
program, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.
Anmälningskod
Tillfälle 1
oru-29009
Tillfälle 2
oru-29001
Tillfälle 3
oru-29909
Tillfälle 4
oru-29900
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Tillfälle 4
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Tillfälle 4

Ekonomisk historia A: Politik, kriser och konjunkturer

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 2
Tillfälle 2
HT 2019 period 2
Antal HP
15.0hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Uppsala
Tillfälle 2
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet
Anmälningskod
Tillfälle 1
uu-70006
Tillfälle 2
uu-20006
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2