Bioteknologins etik

Lärosäte
Kungl. Tekniska högskolan
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
25%
Ort
Stockholm
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Anmälningskod
kth-10003
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Environmental and Animal Ethics, basic course

Lärosäte
Linköpings universitet
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
7.5hp
(0,12 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Linköping
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Minst ett års heltidsstudier på grundnivå. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Anmälningskod
liu-44020
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se