A-kursen

Lärosäte
Newmaninstitutet
Start
Tillfälle 1
HT 2020 period 1
Tillfälle 2
HT 2020 period 1
Antal HP
30hp
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
Distans
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
50%
Ort
Tillfälle 1
Uppsala
Tillfälle 2
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Anmälningskod
Tillfälle 1
nmi-L0192
Tillfälle 2
nmi-D0192
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2