Dysfagi

Lärosäte
Göteborgs universitet
Start
HT 2019 period 2
Antal HP
5.0hp
(0,11 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
75%
Ort
Göteborg
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Godkänt på grundnivå i logopedi (69 hp), samt i allmän och speciell medicin (25 hp) (LP0240 Anatomi 5 hp, LP0230 Fysiologi 5 hp, LP2230 Barnmedicin 6 hp, LP3330 Neurologi och psykiatri 6 hp, Öron-näs-halssjukdomar 3 hp), lingvistik (45 hp) och psykologi (30 hp) som t ex ges på termin 1-5 på logopedprogrammet vid Göteborgs universitet eller motsvarande.
Anmälningskod
gu-10250
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Logopedprogrammet

Lärosäte
Umeå universitet
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
240.0hp
(4 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Umeå
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Logopedexamen, Magisterexamen
Nivå
program, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14). Naturkunskap B/2 kan ersättas av Biologi A/1, Kemi A/1 och Fysik A/1a / 1b1+1b2. Normal hörsel rekommenderas.
Anmälningskod
umu-P1328
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se