Child Studies, master's programme - First and main admission round

Lärosäte
Linköpings universitet
Start
HT 2020 period 1
Antal HP
120.0hp
(2 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
Distans
Studietakt
100%
Ort
Linköping
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Masterexamen
Nivå
program, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Kandidatexamen, eller motsvarande svensk kandidatexamen (180 hp) inom humaniora, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap i ett huvudområderelevant för programmet. Exempel på huvudområden som är relevanta är antropologi, historia, kommunikationsstudier, medievetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociologi, språkstudier ochstatsvetenskap. Engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6/B). Undantag för Svenska 3.
Anmälningskod
liu-91001
Antagningsstatistik
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Afrikanistik A

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
VT 2020 period 1
Antal HP
30.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Anmälningskod
uu-02000
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se