Afrikanska studier: Examensarbete för magisterexamen

Lärosäte
Högskolan Dalarna
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
15.0hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
100%
Ort
Falun
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen, 8 hp, Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring, 12 hp, Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen, 9 hp, Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering, 1 hp och Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen, 1 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod
hda-V33XW
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se