Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen

Lärosäte
Högskolan Dalarna
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
9.0hp
(0,3 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
50%
Ort
Falun
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Behörighet
60 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/Engelska 6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Anmälningskod
hda-H332J
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se

Afrikanska studier: Ekonomisk utveckling i Afrika, en introduktion

Lärosäte
Högskolan Dalarna
Start
Tillfälle 1
VT 2020 period 1
Tillfälle 2
HT 2019 period 1
Antal HP
7.0hp
(0,12 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
Tillfälle 1
På plats
Tillfälle 2
På plats
Studietakt
Tillfälle 1
100%
Tillfälle 2
100%
Ort
Tillfälle 1
Falun
Tillfälle 2
Falun
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast avancerad
Tillfälle 2
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
Kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Anmälningskod
Tillfälle 1
hda-V33XN
Tillfälle 2
hda-H332W
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2