Dina val (24 träffar)

Rensa alla val
Inriktning x Länderstudier
Inriktning x Akustik
Inriktning x Kvalitetsteknik
Inriktning x Elektroteknik
Studieort x Norrköping
Studieort x Luleå
Studietakt x 50 - 74 %
Utbildning Högskolepoäng Studietakt Språk Jämför utbildningar
Luleå tekniska universitet
Lägg till jämförelse
7.5 hp
(0,25 år)
50% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Studieform
På plats
Studietakt
50%
Språk
Engelska
Ort
Luleå
Utbildningsnivå
kurs, Endast grundnivå
Start
HT 2022 period 1
Examen
Behörighet
Grundläggande behörighet samt grundläggande matematik; differentialkalkyl (M0049M Linjär algebra och differentialekvationer). Kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.
Anmälningskod
ltu-17100 Till antagning.se
Luleå tekniska universitet
Lägg till jämförelse
7.5 hp
(0,25 år)
50% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Studieform
På plats
Studietakt
50%
Språk
Engelska
Ort
Luleå
Utbildningsnivå
kurs, Endast avancerad
Start
VT 2023 period 1
Examen
Behörighet
Grundläggande kunskaper i programmering, digitalteknik och mikrodatorteknik (motsvarande D0009E Introduktion till programmering, D0011E Digitalteknik, D0013E Mikrodatorteknik) eller kunskap inom elektronik med grundläggande förstärkarkopplingar och operationsförstärkare (motsvarande E0003E Elkretsteori och E0007E Elektronik alternativt E0013E Grundkurs i elektroteknik). Kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.Alternativt:Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom IT- eller elektronikbranschen.
Anmälningskod
ltu-37733 Till antagning.se
Luleå tekniska universitet
Lägg till jämförelse
7.5 hp
(0,25 år)
50% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Studieform
På plats
Studietakt
50%
Språk
Engelska
Ort
Luleå
Utbildningsnivå
kurs, Endast avancerad
Start
VT 2023 period 1
Examen
Behörighet
Matematik (motsv. M0031M Linjär algebra och differentialekvationer eller M0049M Linjär algebra och differentialekvationer), linjär analys (motsv. M0018M Linjär analys) samt grundläggande signalanalys (motsv. S0001E Signalanalys).Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.
Anmälningskod
ltu-37702 Till antagning.se
Luleå tekniska universitet
Lägg till jämförelse
7.5 hp
(0,25 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Studieform
På plats
Studietakt
50%
Språk
Svenska
Ort
Luleå
Utbildningsnivå
kurs, Endast grundnivå
Start
VT 2023 period 2
Examen
Behörighet
Grundläggande behörighet samt grundläggande kunskaper i programmering (motsvarande D0009E Introduktion till programmering).Alternativt:Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom IT- eller elektronikbranschen.
Anmälningskod
ltu-47486 Till antagning.se
Luleå tekniska universitet
Lägg till jämförelse
7.5 hp
(0,25 år)
50% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Studieform
På plats
Studietakt
50%
Språk
Engelska
Ort
Luleå
Utbildningsnivå
kurs, Endast grundnivå
Start
VT 2023 period 2
Examen
Behörighet
Grundläggande behörighet samt Matematik inkluderande derivator, integraler, vektorer, differentialekvationer samt transformteori, såsom kurserna M0050M Matematiska grunder och derivator, M0051M Integraler, vektorer och matriser samt M0052M Differentialekvationer och transformteori eller motsvarande. Grundläggande kunskaper i elektroteknik motsvarande E0013E Grundkurs i elektroteknik eller E0003E Elkretsteori. Grundläggande kunskap i mekaniska system såsom i kursen F0060T Mekanik och experimentella metoder eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.
Anmälningskod
ltu-47023 Till antagning.se
Luleå tekniska universitet
Lägg till jämförelse
7.5 hp
(0,25 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Studieform
På plats
Studietakt
50%
Språk
Svenska
Ort
Luleå
Utbildningsnivå
kurs, Endast grundnivå
Start
VT 2023 period 1
Examen
Behörighet
Grundläggande behörighet samt grundläggande elkretsteori; analys av linjära kretsar i frekvens samt tidsdomänIdeala operationsförstärkarkretsar, simulering med Pspice (E0003E Elkretsteori alternativt E0012E Introduktion till elektroteknik eller E0013E Grundkurs i elektroteknik).Kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.
Anmälningskod
ltu-37732 Till antagning.se
Luleå tekniska universitet
Lägg till jämförelse
7.5 hp
(0,25 år)
50% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Studieform
På plats
Studietakt
50%
Språk
Engelska
Ort
Luleå
Utbildningsnivå
kurs, Endast avancerad
Start
HT 2022 period 1
Examen
Behörighet
Kursen E7014E Elektronik II eller motsvarande. Detta innebär att studenten skall kunna räkna på biaspunkt och småsignalegenskaper för kretsar byggda av BJT och MOS-transistorer. Studenten skall även kunna analysera aktiva kretsars frekvensberoende och egenskaper i återkopplade system. Studenten behöver kunna använda något verktyg för ett kretssimuleringsverktyg.Alternativt:Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom elektronikbranschen.
Anmälningskod
ltu-17049 Till antagning.se
Luleå tekniska universitet
Lägg till jämförelse
7.5 hp
(0,25 år)
50% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Studieform
På plats
Studietakt
50%
Språk
Engelska
Ort
Luleå
Utbildningsnivå
kurs, Endast avancerad
Start
HT 2022 period 2
Examen
Behörighet
Kunskaper i elkretsteori samt elektronik avseende komponenter som transistorer, operationsförstärkare och grundläggande kopplingar med dessa (motsvarande E0007E).Alternativt:Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom elektronikbranschen.
Anmälningskod
ltu-27587 Till antagning.se
Luleå tekniska universitet
Lägg till jämförelse
7.5 hp
(0,25 år)
50% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Studieform
På plats
Studietakt
50%
Språk
Engelska
Ort
Luleå
Utbildningsnivå
kurs, Endast avancerad
Start
HT 2022 period 2
Examen
Behörighet
Kursen E0007E Elektronik eller motsvarande. Detta innebär att studenten skall kunna konstruera enkla elektroniska kretsar baserade på operationsförstärkare, transistorer, dioder och passiva komponenter. Studenten skall vara förtrogen med simuleringsprogrammet OrCAD. Dessutom skall studenten kunna mäta upp och dokumentera egenskaperna hos de konstruerade kretsarna och kunna planera och genomföra praktiskt laborativt arbete inom elektronik
Anmälningskod
ltu-27552 Till antagning.se
Luleå tekniska universitet
Lägg till jämförelse
7.5 hp
(0,25 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Studieform
På plats
Studietakt
50%
Språk
Svenska
Ort
Luleå
Utbildningsnivå
kurs, Endast grundnivå
Start
HT 2022 period 1
Examen
Behörighet
Grundläggande behörighet samt grundläggande kurser i differentialkalkyl, linjär algebra, analys, ordinära differentialekvationer. (t.ex. M0047M Differentialkalkyl, M0048M Linjär algebra och integralkalkyl och M0049M Linjär algebra och differentialekvationer, M0055M Flervariabelanalys). Alternativt motsvarande matematik för ämneslärare matematik/fysik med inriktning mot gymnasieskolan t.ex. U0002P, U0021P, M0033M.
Anmälningskod
ltu-18169 Till antagning.se
Luleå tekniska universitet
Lägg till jämförelse
7.5 hp
(0,25 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Studieform
På plats
Studietakt
50%
Språk
Svenska
Ort
Luleå
Utbildningsnivå
kurs, Endast grundnivå
Start
HT 2022 period 2
Examen
Behörighet
Grundläggande behörighet samt kunskaper i matematik; linjär algebra, ordinära linjära differentialekvationer, komplexa tal (motsvarar M0049M Linjär algebra och differentialekvationer).
Anmälningskod
ltu-27575 Till antagning.se
Luleå tekniska universitet
Lägg till jämförelse
7.5 hp
(0,25 år)
50% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Studieform
På plats
Studietakt
50%
Språk
Engelska
Ort
Luleå
Utbildningsnivå
kurs, Endast avancerad
Start
VT 2023 period 1
Examen
Behörighet
Engelska 6. Grundläggande elkretsteori (E0003E). Analys av linjära kretsar i frekvens samt tidsdomän. Induktans (själv och ömsesidig) och kapacitans. Analys av första- och andra- ordningens kretsar. Laplace transform. Simulering med PSpice (E0007E, Elektronik). Matematisk analys och flervariabelanalys. Elektromagnetisk fältteori (F0007T).
Anmälningskod
ltu-37704 Till antagning.se
Luleå tekniska universitet
Lägg till jämförelse
7.5 hp
(0,25 år)
50% Olika Engelska Lägg till

Tillfälle 1

Studieform
På plats
Studietakt
50%
Språk
Engelska
Ort
Luleå
Utbildningsnivå
kurs, Endast avancerad
Start
HT 2022 period 2
Examen
Behörighet
Kunskaper om akustik motsvarande Ljud och vibrationer (L0008A), Rums- och byggnadsakustik (L0009A), Maskindynamik (M0015T) eller Fordonsdynamik (M0019T).
Anmälningskod
ltu-25769 Till antagning.se
Luleå tekniska universitet
Lägg till jämförelse
7.5 hp
(0,25 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Studieform
På plats
Studietakt
50%
Språk
Svenska
Ort
Luleå
Utbildningsnivå
kurs, Endast grundnivå
Start
HT 2022 period 2
Examen
Behörighet
Grundläggande behörighet samt grundläggande matematik (M0049M Linjär algebra och differentialekvationer), speciellt krävs kunskaper i linjär algebra, komplex analys och ordinära differentialekvationer.
Anmälningskod
ltu-27020 Till antagning.se
Luleå tekniska universitet
Lägg till jämförelse
7.5 hp
(0,25 år)
50% Olika Svenska Lägg till

Tillfälle 1

Studieform
På plats
Studietakt
50%
Språk
Svenska
Ort
Luleå
Utbildningsnivå
kurs, Endast avancerad
Start
HT 2022 period 2
Examen
Behörighet
Minst 120 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat, däri ska följande kurser ingå: Kvalitetsutveckling, grundkurs (K0001N) 7,5 hp, Matematisk statistik (S0001M) 7,5 hp samt Linjär algebra och integralkalkyl (M0048M) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod
ltu-20082 Till antagning.se