Accelerering av system med programmerbara logikenheter

Lärosäte
Uppsala universitet
Start
VT 2020 period 2
Antal HP
10.0hp
(0,25 år)
Undervisningsspråk
Engelska
Studieform
På plats
Studietakt
67%
Ort
Uppsala
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast avancerad
Behörighet
Behörighet
120 hp inklusive Datorarkitektur, grundläggande kurs i digitalteknik (speciellt tillståndsmaskiner) samt grundläggande kurs i programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
Anmälningskod
uu-61207
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se