Ryska I

Lärosäte
Malmö universitet
Start
Tillfälle 1
HT 2020 period 1
Tillfälle 2
VT 2020 period 1
Tillfälle 3
HT 2019 period 1
Antal HP
15.0hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Tillfälle 1
Distans
Tillfälle 2
Distans
Tillfälle 3
Distans
Studietakt
Tillfälle 1
50%
Tillfälle 2
50%
Tillfälle 3
50%
Ort
Tillfälle 1
Malmö
Tillfälle 2
Malmö
Tillfälle 3
Malmö
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
Tillfälle 1
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 2
kurs, Endast grundnivå
Tillfälle 3
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet.
Anmälningskod
Tillfälle 1
mau-01152
Tillfälle 2
mau-01816
Tillfälle 3
mau-91152
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
Till antagning.se
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3

Introduktion till rysk film 1

Lärosäte
Högskolan Dalarna
Start
HT 2019 period 1
Antal HP
7.5hp
(0,5 år)
Undervisningsspråk
Svenska
Studieform
Distans
Studietakt
25%
Ort
Falun
Arbetsmarknaden
Om utbildningen
Examen
Nivå
kurs, Endast grundnivå
Behörighet
Grundläggande behörighet
Anmälningskod
hda-H33BR
Antagningsstatistik
Om lärosätet
Utbildningstillfällets hemsida
Till antagning.se